U mBank je spokojnosť zákazníka na prvom mieste!

V banke mBank máte možnosť získať pôžičku pri veľmi nízkej úrokovej miereBanková spoločnosť mBank je na Slovensku už od roku 2007. Svoju existenciu začala v tom istom roku u našich susedov, v Poľsku. MBank je dcérskou spoločnosťou BRE Bank SA. Ako prvý spustili online bankovníctvo (pomocou internetu alebo telefónu), ktoré zaručovalo šetrenie financií klientov, keďže vedenie, ako aj kopu iných služieb, má bez poplatkov. Ich služby využíva už cez 3 milióny spokojných zákazníkov, čo im zabezpečilo niekoľko medzinárodných ocenení. K celkovému úspechu prispieva aj priamy kontakt so svojimi klientmi prostredníctvom mBlog, kde informujú o novinkách. Sekcia mFórum je vyhradená pre užívateľov produktov a, v prípade otázok alebo problémov, slúži na komunikáciu medzi nimi. Vo všeobecnosti poskytuje viacero produktov, konkrétne obyčajný účet, sporenie, úvery, poistenie, rôzne druhy kariet a investícií. My sa budeme primárne sústrediť na mBank úver, teda mPôžičku.

mPôžička Plus

Prvé lákadlo mBank pôžičky je snáď jej 9,9 %-ný úrok. V porovnaní s inými bankovými alebo nebankovými úvermi je toto naozaj lákavá ponuka, aj z toho hľadiska, že nezáleží na tom, akú výšku úveru si chcete zaobstarať, ani ako dlho chcete splácať. Úrok je fixný. MBank je zástancom kréda „náš zákazník, náš pán“ a preto, ak by ste predsa len na trhu s pôžičkami našli lepšiu ponuku vám ponúkne taký úrok, ktorý prekoná každú konkurenciu. Okrem pevného úroku je pevná aj ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), a to 10,36%. Pôžička mBank čaká len na vás.

Možno si myslíte, že s takým nízkym úrokom bude výška pôžičky obmedzená ( vo význame nízka ). Vyvedieme vás z omylu, pretože obmedzenosť úveru má široké vymedzenie, a teda mPôžička poskytuje úvery od 350 eur až po 20 000 eur, čo sa už za nízky strop považovať nedá.

Po výške úveru sa nasúka otázka o splatnosti. MBank pôžička vám umožní vybrať si, aké dlhé obdobie by ste chceli splácať. Minimálna doba splácania mPôžičky je 12 mesiacov, maximum 84 mesiacov, a bez zmeny výšky úroku. Najvyššia doba splácania je aplikovateľná aj v prípade najnižšej požičanej sumy. To, koľko presne budete splácať vám umožňuje zistiť mBank kalkulačka.

Keďže v tejto banke funguje všetko elektronicky, tak vám bude automaticky zostavený účet v sekcii internet bankingu, kde si sami môžete kontrolovať, čo ste kedy splatili, vašu zvyšnú dlžnú sumu, vykonané transakcie, poprípade požiadať o novú mPôžičku. Ak zabudnete na splátku vašej pôžičky, banka vám automaticky stiahne zmluvne dohodnutú čiastku z mKonta. V prípade nedostatku potrebných finančných prostriedkov na splátku volajte na číslo uvedené v časti kontakt. Splátku si môžete buď znížiť, odložiť alebo len jednoducho zmeniť termín splácania vášho úveru. Jeden nikdy nevie, čo sa stane, a preto vám mBank umožňuje pred podpísaním zmluvy o pôžičke špeciálnu službu, a síce poistenie v prípade neschopnosti splácania.

Bez poplatkov!

Kde je lepšie, než doma? U mBank! Pretože tá od vás neúčtuje žiadne zbytočné neočakávané poplatky. Všetko je dané na rovinu a vopred. Neplatíte nič za vedenie účtu, za zostavenie účtu, za elektronické výpisy na vami zadaný mail, za mimoriadne splátky a dokonca ani za predčasné splatenie úveru. No na schválenie žiadosti si kladie nasledovné kritéria, ktoré by mohli práve kvôli ich relatívnej náročnosti, v značnej miere obmedziť počet adeptov.

Jednou z hlavných podmienok je mať stály príjemPodmienky

Keďže ide o bankovú inštitúciu, získať pôžičku bude možno o niečo zložitejšie, než pri nebankových.

Je dostupná každému:

  • kto má nad 18 rokov
  • kto je fyzická osoba
  • kto je spôsobilý na právne úkony
  • kto má stály zdroj príjmov (to znamená, že nie ste v skúšobnej dobe, ani vo výpovednej lehote)
  • koho trvalé alebo prechodné bydlisko a kontaktná adresa sú na území Slovenska
  • kto nemešká so splátkami v konkurenčnej banke
  • kto nemá negatívny záznam v registri dlžníkov (v Credit Bureau)
  • kto nemá podlžnosť voči bankovej spoločnosti mBank

Predmetom dokladovania bude aj váš príjem, ktorý je potrebné doložiť ku žiadosti. Príjem, ktorý je pravidelne zasielaný na mKonto, nevyžaduje dokladovanie. Ak váš príjem nie je zasielaný na mKonto, podľa kategorizácie žiadateľa je potrebné dokladovať v prípade:

a, zamestnanca na Slovensku: príjem zo závislej činnosti, a to zaslaním posledných 3 kompletných výpisov z účtu, na ktorý dostávate príjem alebo potvrdenie o výške príjmu na formulári mBank

b, zamestnanca v zahraničí: príjem zo závislej činnosti v zahraničí (dokumenty z bodu a,)

c, živnostníka: príjem z podnikania, a to zaslaním naposledy podaného daňového priznania, potvrdením o zaplatení dane z Daňového úradu, ako aj doklad o tom, že sú všetky prípadné dlhy vyplatené

d, dôchodcu: invalidný, starobný, výsluhový alebo vdovský dôchodok, a to doložením dokumentu o priznaní dôchodku a posledného kompletného výpisu z účtu, na ktorý je dôchodok prijímaný

e, spoločníka: príjem z podielu na zisku, a to doložením daňového priznania spoločnosti, zápisu z valného zhromaždenia o rozdelení zisku, ako aj doložením výpisov z účtu potvrdzujúcich prijatie mzdy

f, nájomcu: príjem z prenájmu, a to odoslaním naposledy podaného daňového priznania, potvrdenia o zaplatení dane a odoslaním nájomnej zmluvy

MBank má vyhradené právo o požiadanie aj iných dokumentov, ako tých, ktoré sú priamo zmienené vyššie. V špeciálnych prípadoch sa dokladovanie príjmu nevyžaduje.

Ak vyhovujete vyššie zmieneným podmienkam, a ak vás tieto informácie presvedčili, že práve táto pôžička je to, čo ste hľadali, ostáva už len vypísať žiadosť. Vyplnenie stručnej žiadosti vás môže priviesť k vytúženým peniazom.

Získanie mPôžičky plus závisí od toho, či ste v súčasnosti zákazník v mBanke alebo ním nie steSpôsob žiadania

Existujúci klienti žiadajú o mPôžičku pomocou internet bankingu. Ak je žiadosť schválená, je potrebné očakávať sms, ktorú je treba následne potvrdiť. V nasledujúcich chvíľkach vám peniaze budú doručené na vaše mKonto.

Noví zákazníci musia vyplniť formulár o pôžičku, ktorý je dostupný online. Rovnako je potrebné navštíviť niektorú z pobočiek mBank. Pripravenú zmluvu možno potvrdiť cez sms v internet bankingu. Mpôžička vám bude doručená už na vaše nové mKonto.

V prípade, že žiadate o viac ako o 3 300 eur, k žiadosti je nutné pripojiť súhlas manžela / manželky s uzatvorením úverovej zmluvy.

Ak máte viac otázok obráťte sa na nás alebo využite niektorý mBank kontakt.

Kontakt:

informačné centrum : 0850 60 60 50 (zo Slovenska)

+421 2 32 101 080 (pre volania zo zahraničia)

elektronický kontakt : [email protected]

V prípade omeškania splátok, kontaktujte oddelenie vymáhania pohľadávok:

a, telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 na: 0918 969 921

b, mailom na: [email protected].

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *