Prehľad noviniek v povinnom zmluvnom poistení

Každý rok dôjde k novinkám na trhu poisteniaPovinné zmluvné poistenie, tiež zákonná poistka, znamená poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zo zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a taktiež aj niektoré ďalšie špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa však pohybujú po cestných komunikáciách, ako sú napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Povinnosť uzavrieť ho vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Viacerí vodiči uzatvárajú poistenie vozidla na kalendárny rok. Pokiaľ chcú zmeniť poisťovňu, pretože im príde ich poistka drahá, nič im nebráni vypovedať zmluvu s doterajším poskytovateľom. Na výpoveď PZP je však potrebných minimálne 6 týždňov pred vypršaním poistného obdobia. Pokiaľ teda má vodič uzatvorené poistenie na kalendárny rok, v polovici novembra už musí mať doručené všetky doklady k vypovedaniu doterajšej poisťovni. Aj z toho dôvodu zverejňujú poisťovne nové cenníky už v októbri. O novinkách, ktoré si poisťovne pre svojich klientov pripravili na rok 2016 si povieme v tomto článku. Najskôr však pár základných informácií o vypovedaní a uzatvorení novej poistnej zmluvy.

Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Zmluvu môžete vypovedať len písomne, môžete ju poisťovni zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Dôležité je, aby ste nezabudli priložiť k tejto žiadosti aj všetky potrebné doklady. Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero:

  • uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená
  • ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním
  • ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii
  • vyradením z evidencie vozidiel
  • ak bolo vozidlo zošrotované
  • bez udania dôvodu

Uzatvorenie novej zmluvy PZP

Uzatvorte novú, lacnejšiu PZPAk ste sa teda už rozhodli zmeniť vašu doterajšiu poisťovňu, je potrebné, aby ste si vyhľadali čo najviac informácií o poskytovaných poisteniach, a to či už hľadáte tú najlacnejšiu ponuku alebo takú, ktorá by vám sadla na mieru. Ak sa vám nechce obiehať všetky pobočky osobne, odporúčame vám využiť stránku s PZP online, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní. Stačí využiť nástroj PZP kalkulačka. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako:

  • značka,
  • rok výroby,
  • objem a výkon a motora a pod,

ďalej zadáte informácie o vodičovi, vek, miesto bydliska a škodový priebeh. Ďalej môžu zavážiť údaje ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

Ak ste si po vyhodnotení výsledkov našli tú pravú ponuku pre vás, stačí na ňu kliknúť. Následne vás vybraná spoločnosť kontaktuje a vy vyplníte ešte niekoľko údajov. Po prijatí vašej žiadosti vám spoločnosť odošle niekoľko dokumentov, v rámci nich aj návrh zmluvy, zmluvné podmienky, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú zelenú kartu. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná zelená karta (zdroj), tentoraz už plnohodnotná.

Novinky v PZP na rok 2023

Je bežnou praxou, že poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie každoročne v októbri  zverejňujú nové cenníky. Dá sa povedať, že veľké zmeny oproti minulému roku nenastali. Stabilizovaná situácia na slovenskom trhu panuje však už dlhšie. V poslednom období sa stretávame skôr so snahou poisťovní predávať povinné zmluvné poistenie s pridanou hodnotou a pridávať do produktu benefity a voliteľné pripoistenia, čím by sa odlíšili od konkurentov nielen cenovo, ale aj kvalitatívne.

V súčasnosti asi najviac ovplyvňuje výšku PZP bezškodová história majiteľa vozidla. Riziko škodovosti vozidiel sa v poisťovniach odvíja od parametrov ako sú výkon a objem motora a ďalšie. Poisťovne sledujú predovšetkým obdobie do piatich rokov, čo sa týka spôsobených nehôd. Majitelia vozidiel teda samy môžu ovplyvniť výšku svojho zákonného poistenia na základe štýlu a bezpečnosti svojej jazdy.

Nižšie ceny PZP môžu očakávať skúsení vodiči bez nehôd, ktorí majú menšie automobily s nižším výkonom a objemom, a taktiež ak pochádzajú z menších miest. Poisťovne už tradične takýchto vodičov považuje za menej rizikových ako mladých vodičov s menšími skúsenosťami z veľkých miest.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Preštudujte si príslušný zákonV apríli 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o povinnom zmluvnom poistení. Celkovo priniesol tri základné zmeny, ktoré sa odzrkadlili aj v ponukách poisťovní na rok 2016.

Asi najvýznamnejšou zmenou je zavedenie systému bonus – malus. To znamená, že poisťovňa je povinná pri určovaní ceny poistného zohľadňovať predchádzajúci škodový priebeh poistenia klienta. Ak ste nespôsobili nehodu, máte nárok na zľavu, naopak, ak sa z vášho poistenia vyplatilo poistné plnenie, očakávajte navýšenie ceny poistného. Hlavnou úlohou tohto systému by mala byť motivácia vodičov jazdiť bezpečnejšie.

Zmena sa týka zrušenia povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom po tom, čo pôvodné poistenia zaniklo z dôvodu neplatenia poistného. Stávalo sa totiž, že klient uzavrel nové poistenie v inej poisťovni po tom, čo mu zaniklo pôvodné poistenie z dôvodu neplatenia, no takéto poistenie bolo od začiatku neplatné a klient nemal nárok na uhradenie spôsobených škôd v prípade nehody.

Posledná zmena sa týka zrušenia ustanovenia, ktoré stanovovalo, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nie je možné uzavrieť u iného poskytovateľa. Toto ustanovenie malo zabrániť viacnásobnému poisteniu. Prax však odhalila neopodstatnenosť tohto ustanovenia a tak dnes klient môže zmeniť poisťovňu hocikedy a nemusí pritom čakať na skončenie platnosti pôvodnej poistnej zmluvy.

Novinky v ponukách jednotlivých poisťovní

V súčasnosti na slovenskom trhu pôsobí jedenásť poskytovateľov povinného zmluvného poistenia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ich ponuka PZP na rok 2016 sa veľmi nezmenila, ceny nejako výrazne neklesali, ale ani nestúpali.

Allianz Slovenská Poisťovňa ako najväčšia poisťovňa pôsobiaca na Slovensku nezmenila nijako výrazne ceny. Poisťovňa ponúka tri moduly krytia, pre príležitostných vodičov je to modul Basic, pre bežných vodičov modul Standard. Najvyšší modul Optimal určený pre každodenných vodičov ponúka absolútne najvyšší limit krytia na trhu. Táto poisťovňa ponúka možnosť zníženia poistného voľbou spoluúčasti a voliteľné asistenčné služby.

AXA poisťovňa odvodzuje svoje ceny od výkonu a objemu motora. Svoju pozornosť zameriava hlavne  na starších a skúsenejších vodičov z menších miest a obcí. Mladí vodiči, vlastniaci  autá s výkonnejšími motormi si za zákonnú poistku budú musieť priplatiť.

ČSOB poisťovňa ponúka v rámci noviniek na rok 2016 zaujímavý vstupný bonus až do výšky 55 % a taktiež výhodnejšie ceny pre vozidlá s výkonom motora do 112 kW. V cene máte aj základný balík asistenčných služieb Štandard, za prémiový balík by ste si už priplatili.  

GENERALI poisťovňa tvorí cenu na základe veku vodiča, pričom uprednostňuje skúsenejších vodičov, výhodu majú aj majitelia nových áut a vozidiel z menších miest a obcí. Poisťovňa zaviedla aj nové kritérium ovplyvňujúce výpočet PZP, ktorým je značka a model vozidla. K povinnému zmluvnému poisteniu 2016 si klient môže priplatiť aj doplnkové poistenia.

Genertel tvorí ceny na základe histórie škodovosti, údajov o vozidle a poistencovi, taktiež berie do úvahy aj frekvencie platby. K PZP ponúka poisťovňa aj rozsiahle asistenčné služby ako dočerpanie paliva, opravu defektu či 3-dňovú úschovu nepojazdného vozidla.

Groupama poisťovňa kladie veľkú váhu na históriu škodovosti, za bezškodový priebeh môžete rátať aj so zľavou 60 %. V tomto roku doplnila poisťovňa produkt PZP o benefit úrazového poistenia vodiča.  

Komunálna poisťovňa ako jedna z najväčších poskytovateľov PZP má vo svojom portfóliu viacero výhod pre svojich klientov. Už niekoľko rokov ponúka bezplatné úrazové poistenie posádky a bezplatné poistenie proti živlom. Od roku 2016 k tomuto pridala poisťovňa aj bezplatné poistenie batožiny v motorovom vozidle pre osobné motorové vozidlá.   

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka poistenie úrazu vodiča, batožiny, posádky poisťovaného vozidla a poistenie škôd spôsobených stretom so zverou. Tento rok prišla Kooperativa s novinkou, ktorou je garancia výplaty škody bez amortizácie.

UNION poisťovňa tak ako aj ostatné svoje ceny veľmi neupravovala. Viac si zaplatia vodiči mladší ako 25 rokov a taktiež vodiči, ktorí majú svoje vozidlá registrované vo väčších mestách. Zľavu poskytuje klientom, ktorí si uzatvoria  poistenie cez internet.

UNIQA poisťovňa mierne navýšila ceny PZP pre niektoré kategórie automobilov. Zaujímavé však môžu byť jej zľavy za bezškodový priebeh predošlého poistného obdobia. Samozrejmosťou sú aj nonstop asistenčné služby.

WÜSTENROT poisťovňa sadzobník povinného zmluvného poistenia oproti minulému roku nemenila. Poisťovňa sa naďalej riadi pri výpočte PZP predovšetkým výkonom motora a vekom majiteľa vozidla. Priniesla však aj jednu novinku a tou je prerozdelenie kategorizácie automobilov podľa výkonu motora zo šiestich na sedem skupín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *