Výpoveď PZP

Výpoveď PZP nemusí byť úplne jednoducháMáte pocit, že za vaše povinné zmluvné poistenie platíte príliš veľa? Alebo vám do cesty vstúpili také okolnosti, kvôli ktorým je vaše uzavreté zákonné poistenie zbytočné? V tom prípade nezabúdajte na to, že výpoveď PZP môžete podať cez Uzavripzp podať hocikedy počas doby platnosti vášho poistenia. Všetko závisí od jednotlivých dôvodov. Niektoré však umožňujú podať žiadosť o zrušenie zmluvy maximálne 6 týždňov pred oficiálnym ukončením poistenia vozidla, pretože neskôr už žiadne žiadosti akceptované nebudú. Jednotlivé poisťovacie spoločnosti väčšinou akceptujú tento druh výpovede bez akýchkoľvek nadbytočných otázok či problémov. Preto môžete byť pokojný, ak ste pre zrušenie poistenia rozhodli ši už spontánne alebo nie.

Zrušenie poistky na auto je najčastejšie využívané, keďže týchto dopravných prostriedkov je na cestných komunikáciách najviac. No pokiaľ vlastníte iný dopravný prostriedok, ktorý máte poistený a ktorý už povinné zmluvné poistenie nepotrebuje prípadne ste našli nejakú výhodnejšiu ponuku. Napríklad cez Uzavripzp.

Ako a kde podať žiadosť o zrušenie PZP?

Žiadosť o zrušenie môžete podať písomne, osobne alebo telefonicky. Je na vás rozhodnúť sa, ktorý spôsob vám najviac vyhovuje. Písomná žiadosť je však oficiálnejšia. A odporúča sa ju predložiť aj pri osobnej žiadosti. Výpoveď zmluvy je podrobnejšie spracovaná na stránke, ktorá vám okrem iného poskytne aj vzor žiadosti na tento typ situácie a ku ktorej sa dostanete po kliknutí na vyznačený slovný výraz. Teda, ak by ste nevedeli, ako má taká žiadosť o zrušenie PZP vyzerať, neváhajte a kliknite si na danú stránku.

Viete však, čo má taká žiadosť, či už osobná alebo písomná obsahovať? Nezabudnite uviesť hlavne dôvod, pre ktorý podávate výpoveď PZP, číslo poistky, číslo vášho bankového účtu, na ktorý by vám boli zaslané peniaze z poistného, ktoré ste nestihli prečerpať, váš vlastnoručný podpis a na začiatku určite uveďte predmet, ktorý môže byť buď: „výpoveď poistnej zmluvy číslo ….“ alebo „žiadosť o zrušenie PZP číslo …“. Podľa toho, z akého dôvodu ste sa rozhodli vaše povinné zmluvné poistenie zrušiť, je potrebné k žiadosti doložiť aj niektoré špeciálne dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenosť vašej výpovede. Ak si žiadosť netrúfate vypísať sami, rozhodne využite pomoc, ktorá vám poskytne vzor výpovede poistnej zmluvy pre každý dôvod. Písomnú žiadosť je potom potrebné do pobočky odoslať alebo priamo zaniesť. V špeciálnych prípadoch môžete na tento úkon nejakú osobu splnomocniť, no toto splnomocnenie musí byť notársky overené.

Je viacero podnetov, pre ktoré je vhodné zrušiť poistkuVýpoveď PZP z rôznych dôvodov

Ako sme vám vyššie naznačili, odhlásenie PZP je možné z viacerých príčin a z týchto príčin aj bude akceptované.  Ak máte akúkoľvek inú príčinu, ktorá v našom rebríčku najčastejších dôvodov nie je zahrnutá, neľakajte sa, ale bez starostí žiadosť o zrušenie aspoň vyskúšajte. Veď za to nič nedáte. Maximálne zaplatenú jednu poštovú známku za odoslanie žiadosti, ak ste sa rozhodli pre odhlásenie písomnou formou. Prejdime teda k jednotlivým dôvodom.

 1. Výpoveď PZP, pretože vaše vozidlo bolo zlikvidované

Prvým nami zmieneným dôvodom na odhlásenie PZP je to, že vaše vozidlo bolo z akýchkoľvek príčin zlikvidované. Nemuselo ísť len o autonehodu, po ktorej už vozidlo nemalo šancu na opravu, ale napríklad aj o to, že vozidlo bolo staršie a väčšina súčastí už neboli v takom stave, aby boli opraviteľné alebo oprava vychádzala nákladne. Ak je likvidácia vozidla aj váš prípad, žiadosť je potrebné dokladovať potvrdením o likvidácii vozidla.

 1. 2. Výpoveď PZP, pretože vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie

Ďalším plne platným dôvodom na podanie žiadosti o zrušenie PZP je aj ten prípad, že vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie, pretože buď nespĺňa niektoré zo zadávateľom stanovených parametrov alebo iné špeciálne normy, ktoré sa môžu času meniť. Ak je vyradenie vozidla aj váš prípad, žiadosť o odhlásenie je nutné dokladovať potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

 1. Výpoveď PZP, pretože vaše vozidlo bolo odcudzené

Nie veľmi príjemným dôvodom pre každého majiteľa môže byť aj to, že vám niekto vaše vozidlo ukradol. Ani v takom prípade netreba zbytočne odhlásenie PZP naťahovať, pretože páchateľ môže spôsobiť škody vo vašom mene. Nezáleží pri tom na tom, či vaše vozidlo sa nájde nasledujúci deň, o týždeň alebo o niekoľko mesiacov. Ak je odcudzené vozidlo aj váš prípad, žiadosť o zrušenie je potrebné dokladovať potvrdením (policajným alebo iným oficiálnym) o odcudzení vozidla.

 1. Výpoveď PZP, pretože vaše vozidlo zmenilo/zmení majiteľa

Veľmi častým dôvodom na žiadosť o zrušenie PZP je aj zmena majiteľa vozidla. Táto výpoveď je dokonca povinná. Môže prebehnúť buď z toho dôvodu, že ste vozidlo niekomu darovali alebo ste ho jednoducho predali. Ak je zmena majiteľa vozidla aj váš prípad, žiadosť o odhlásenie je nevyhnutné dokladovať darovacou alebo kúpnou zmluvou.

 1. Výpoveď PZP, pretože vášmu vozidlu skončila doba platnosti poistenia

Žiadosť o zrušenie je potrebné podať aj vtedy, ak sa blíži termín konca platnosti vášho súčasného poistenia, pretože niektoré spoločnosti berú ako zelenú, keď sa na pokračovanie poistenia nevyjadríte a na vašu domácu adresu vám príde už len faktúra na zaplatenie. Ak ste si napríklad už našli výhodné poistenie, nezabudnite podať žiadosť o výpoveď u vášho súčasného poisťovateľa. V tomto prípade nemusíte žiadosť nijako špeciálne dokladovať.

 1. Výpoveď PZP z iných príčin

Vyššie zmienené príčiny výpovede PZP boli tie, ktoré sú najčastejšie a bez problémov akceptované. Na odhlásenie poistenia však môžete mať aj iné dôvody. Napríklad ak máte finančné problémy a našli ste si lacnejšie poistenie, tak vaša poisťovňa by to mala plne akceptovať. Ak by ste si chceli zistiť, či máte možnosť získať lacnejšie poistenie už teraz, obráťte sa na stránku, ktorá obsahuje kalkulačku, do ktorej vypíšete údaje o vašom vozidle a o vás. Daná kalkulačka vám zadarmo a nezáväzne poskytne výpočty cien z viacerých poisťovacích spoločností. Ak sa vám nejaká ponuka zapáči, môžete o ňu požiadať priamo vo výsledkoch porovnania. A priamo na stránke si môžete stiahnuť aj vzor žiadosti, do ktorej len dopíšete vaše údaje, vytlačíte si ju a hneď aj odošlete.

Nech už žiadosť o zrušenie podávate z rôznych dôvodov, overte si, že ste do nej napísali všetko, čo ste mali, vrátane vlastnoručného podpisu. Ak by ste sa však o výpovedi poistnej zmluvy PZP chceli dozvedieť niečo viac, skúste si naštudovať tento článok – http://peniaze.pravda.sk/poistenie/clanok/373710-ako-zmenit-poistku-na-auto/.

Prehľad noviniek v povinnom zmluvnom poistení

Každý rok dôjde k novinkám na trhu poisteniaPovinné zmluvné poistenie, tiež zákonná poistka, znamená poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zo zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a taktiež aj niektoré ďalšie špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa však pohybujú po cestných komunikáciách, ako sú napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Povinnosť uzavrieť ho vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Viacerí vodiči uzatvárajú poistenie vozidla na kalendárny rok. Pokiaľ chcú zmeniť poisťovňu, pretože im príde ich poistka drahá, nič im nebráni vypovedať zmluvu s doterajším poskytovateľom. Na výpoveď PZP je však potrebných minimálne 6 týždňov pred vypršaním poistného obdobia. Pokiaľ teda má vodič uzatvorené poistenie na kalendárny rok, v polovici novembra už musí mať doručené všetky doklady k vypovedaniu doterajšej poisťovni. Aj z toho dôvodu zverejňujú poisťovne nové cenníky už v októbri. O novinkách, ktoré si poisťovne pre svojich klientov pripravili na rok 2016 si povieme v tomto článku. Najskôr však pár základných informácií o vypovedaní a uzatvorení novej poistnej zmluvy.

Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Zmluvu môžete vypovedať len písomne, môžete ju poisťovni zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Dôležité je, aby ste nezabudli priložiť k tejto žiadosti aj všetky potrebné doklady. Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero:

 • uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená
 • ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním
 • ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii
 • vyradením z evidencie vozidiel
 • ak bolo vozidlo zošrotované
 • bez udania dôvodu

Uzatvorenie novej zmluvy PZP

Uzatvorte novú, lacnejšiu PZPAk ste sa teda už rozhodli zmeniť vašu doterajšiu poisťovňu, je potrebné, aby ste si vyhľadali čo najviac informácií o poskytovaných poisteniach, a to či už hľadáte tú najlacnejšiu ponuku alebo takú, ktorá by vám sadla na mieru. Ak sa vám nechce obiehať všetky pobočky osobne, odporúčame vám využiť stránku s PZP online, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní. Stačí využiť nástroj PZP kalkulačka. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako:

 • značka,
 • rok výroby,
 • objem a výkon a motora a pod,

ďalej zadáte informácie o vodičovi, vek, miesto bydliska a škodový priebeh. Ďalej môžu zavážiť údaje ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

Ak ste si po vyhodnotení výsledkov našli tú pravú ponuku pre vás, stačí na ňu kliknúť. Následne vás vybraná spoločnosť kontaktuje a vy vyplníte ešte niekoľko údajov. Po prijatí vašej žiadosti vám spoločnosť odošle niekoľko dokumentov, v rámci nich aj návrh zmluvy, zmluvné podmienky, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú zelenú kartu. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná zelená karta (zdroj), tentoraz už plnohodnotná.

Novinky v PZP na rok 2016

Je bežnou praxou, že poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie každoročne v októbri  zverejňujú nové cenníky. Dá sa povedať, že veľké zmeny oproti minulému roku nenastali. Stabilizovaná situácia na slovenskom trhu panuje však už dlhšie. V poslednom období sa stretávame skôr so snahou poisťovní predávať povinné zmluvné poistenie s pridanou hodnotou a pridávať do produktu benefity a voliteľné pripoistenia, čím by sa odlíšili od konkurentov nielen cenovo, ale aj kvalitatívne.

V súčasnosti asi najviac ovplyvňuje výšku PZP bezškodová história majiteľa vozidla. Riziko škodovosti vozidiel sa v poisťovniach odvíja od parametrov ako sú výkon a objem motora a ďalšie. Poisťovne sledujú predovšetkým obdobie do piatich rokov, čo sa týka spôsobených nehôd. Majitelia vozidiel teda samy môžu ovplyvniť výšku svojho zákonného poistenia na základe štýlu a bezpečnosti svojej jazdy.

Nižšie ceny PZP môžu očakávať skúsení vodiči bez nehôd, ktorí majú menšie automobily s nižším výkonom a objemom, a taktiež ak pochádzajú z menších miest. Poisťovne už tradične takýchto vodičov považuje za menej rizikových ako mladých vodičov s menšími skúsenosťami z veľkých miest.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Preštudujte si príslušný zákonV apríli 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o povinnom zmluvnom poistení. Celkovo priniesol tri základné zmeny, ktoré sa odzrkadlili aj v ponukách poisťovní na rok 2016.

Asi najvýznamnejšou zmenou je zavedenie systému bonus – malus. To znamená, že poisťovňa je povinná pri určovaní ceny poistného zohľadňovať predchádzajúci škodový priebeh poistenia klienta. Ak ste nespôsobili nehodu, máte nárok na zľavu, naopak, ak sa z vášho poistenia vyplatilo poistné plnenie, očakávajte navýšenie ceny poistného. Hlavnou úlohou tohto systému by mala byť motivácia vodičov jazdiť bezpečnejšie.

Zmena sa týka zrušenia povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom po tom, čo pôvodné poistenia zaniklo z dôvodu neplatenia poistného. Stávalo sa totiž, že klient uzavrel nové poistenie v inej poisťovni po tom, čo mu zaniklo pôvodné poistenie z dôvodu neplatenia, no takéto poistenie bolo od začiatku neplatné a klient nemal nárok na uhradenie spôsobených škôd v prípade nehody.

Posledná zmena sa týka zrušenia ustanovenia, ktoré stanovovalo, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nie je možné uzavrieť u iného poskytovateľa. Toto ustanovenie malo zabrániť viacnásobnému poisteniu. Prax však odhalila neopodstatnenosť tohto ustanovenia a tak dnes klient môže zmeniť poisťovňu hocikedy a nemusí pritom čakať na skončenie platnosti pôvodnej poistnej zmluvy.

Novinky v ponukách jednotlivých poisťovní

V súčasnosti na slovenskom trhu pôsobí jedenásť poskytovateľov povinného zmluvného poistenia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ich ponuka PZP na rok 2016 sa veľmi nezmenila, ceny nejako výrazne neklesali, ale ani nestúpali.

Allianz Slovenská Poisťovňa ako najväčšia poisťovňa pôsobiaca na Slovensku nezmenila nijako výrazne ceny. Poisťovňa ponúka tri moduly krytia, pre príležitostných vodičov je to modul Basic, pre bežných vodičov modul Standard. Najvyšší modul Optimal určený pre každodenných vodičov ponúka absolútne najvyšší limit krytia na trhu. Táto poisťovňa ponúka možnosť zníženia poistného voľbou spoluúčasti a voliteľné asistenčné služby.

AXA poisťovňa odvodzuje svoje ceny od výkonu a objemu motora. Svoju pozornosť zameriava hlavne  na starších a skúsenejších vodičov z menších miest a obcí. Mladí vodiči, vlastniaci  autá s výkonnejšími motormi si za zákonnú poistku budú musieť priplatiť.

ČSOB poisťovňa ponúka v rámci noviniek na rok 2016 zaujímavý vstupný bonus až do výšky 55 % a taktiež výhodnejšie ceny pre vozidlá s výkonom motora do 112 kW. V cene máte aj základný balík asistenčných služieb Štandard, za prémiový balík by ste si už priplatili.  

GENERALI poisťovňa tvorí cenu na základe veku vodiča, pričom uprednostňuje skúsenejších vodičov, výhodu majú aj majitelia nových áut a vozidiel z menších miest a obcí. Poisťovňa zaviedla aj nové kritérium ovplyvňujúce výpočet PZP, ktorým je značka a model vozidla. K povinnému zmluvnému poisteniu 2016 si klient môže priplatiť aj doplnkové poistenia.

Genertel tvorí ceny na základe histórie škodovosti, údajov o vozidle a poistencovi, taktiež berie do úvahy aj frekvencie platby. K PZP ponúka poisťovňa aj rozsiahle asistenčné služby ako dočerpanie paliva, opravu defektu či 3-dňovú úschovu nepojazdného vozidla.

Groupama poisťovňa kladie veľkú váhu na históriu škodovosti, za bezškodový priebeh môžete rátať aj so zľavou 60 %. V tomto roku doplnila poisťovňa produkt PZP o benefit úrazového poistenia vodiča.  

Komunálna poisťovňa ako jedna z najväčších poskytovateľov PZP má vo svojom portfóliu viacero výhod pre svojich klientov. Už niekoľko rokov ponúka bezplatné úrazové poistenie posádky a bezplatné poistenie proti živlom. Od roku 2016 k tomuto pridala poisťovňa aj bezplatné poistenie batožiny v motorovom vozidle pre osobné motorové vozidlá.   

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka poistenie úrazu vodiča, batožiny, posádky poisťovaného vozidla a poistenie škôd spôsobených stretom so zverou. Tento rok prišla Kooperativa s novinkou, ktorou je garancia výplaty škody bez amortizácie.

UNION poisťovňa tak ako aj ostatné svoje ceny veľmi neupravovala. Viac si zaplatia vodiči mladší ako 25 rokov a taktiež vodiči, ktorí majú svoje vozidlá registrované vo väčších mestách. Zľavu poskytuje klientom, ktorí si uzatvoria  poistenie cez internet.

UNIQA poisťovňa mierne navýšila ceny PZP pre niektoré kategórie automobilov. Zaujímavé však môžu byť jej zľavy za bezškodový priebeh predošlého poistného obdobia. Samozrejmosťou sú aj nonstop asistenčné služby.

WÜSTENROT poisťovňa sadzobník povinného zmluvného poistenia oproti minulému roku nemenila. Poisťovňa sa naďalej riadi pri výpočte PZP predovšetkým výkonom motora a vekom majiteľa vozidla. Priniesla však aj jednu novinku a tou je prerozdelenie kategorizácie automobilov podľa výkonu motora zo šiestich na sedem skupín.